Kamis, 05 Januari 2012

Wayang Gareng

(Dipunpindhah saking Gareng)
Garèng
Garèng
Garèng iku salah sijining paraga wayang panakawan. Dhèwèké anak mbarepé Semar. Asal-asulé Garèng manéka warna, salah sijine yaiku ing lakon Bathara Ismaya Krama. Ing lakon wayang iku Garèng mauné nduwé jeneng Bambang Sukshati, putra Resi Sukskadi.
Wandané Garèng iku sarwa cacat: irung bunder, mata kéra, weteng mblendhug, pincang, lan tangané céko (béngkok). Bojoné Garèng yaiku Sariwati, putri Prabu Sarawasésa.
Ing sajerone awake gareng kang akèh cacadé iku duwèni teges.
  • sikil kang pincang nduweni teges yen nglakoni apa wae tansah ati-ati lan waspada.
  • mata kera nduweni teges yen ndeleng ora ndeleng barang kang ala, tuladhane maksian\t lan sapanunggalane.
  • tangane ceko tegesé ora seneng celuthak (bahasa Indonesia jahil).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan Takut Bertanya dan Berbicara.,.,.,.,.,.,
Luapkankanlah semua isi pikiran & hati anda disini.,.,.,
salam persahabatan.,.,.,.,.!!!!!!!!!!!!